Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé

Sem dávám rozličné příspěvky, pro které zatím nemám zvláštní rubriku…

 

Rubriky

Fejetony

Příspěvků: 7

Příspěvky

Logos

25. 12. 2015

Co je uspořádané, je ozdobou, je krásné, neboť krása spočívá v uspořádání. A je jedno, jestli jde o krásu vnímatelnou smysly, nebo o krásu souladnosti nějakého systémového celku nahlíženého rozumem. Třeba kosmu, který se, pořádán logem, vynořuje pro naši mysl jako uspořádaný celek z temné propasti chaosu, tak jako se lidská mysl vymaňuje z vlivu temného chaosu pudů, instinktů a pocitů právě osvojením logu. Vnímat a tvořit krásno (tedy správné, ladné, řádné uspořádání) je možné toliko skrze logos.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Berla svatého Vojtěcha pro Stanislava Grofa

18. 2. 2015

V den svých narozenin obvykle dostáváme dárky. Václav Havel naopak dárky rozdává. Činí tak prostřednictvím Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a uděluje její mezinárodní Cenu „význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence, poukazuje na širší souvislosti jevů a věcí, a tím vším posiluje celostní pohled na dějiny přírody, kosmu a lidského údělu.“ Letos (psáno r. 2007) převzal cenu v podobě svatovojtěšské berly americký psychiatr a psychoterapeut českého původu prof. MUDr. Stanislav Grof.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Ladislav Klíma – bezohledný burcovatel Boha v sobě

18. 2. 2015

Letos (psáno v r. 2008) proběhla bez zvláštní publicity dvě kulatá výročí originálního filosofa, spisovatele a dramatika Ladislava Klímy – narození 22. 8. 1878 v Domažlicích a úmrtí 19. 4. 1928 v Praze. Naprosto svébytná a pronikavá osobnost, kterou kdosi výstižně nazval Diogénem české filosofie, fascinuje dodnes ostrostí pohledu na lidské hemžení a nemilosrdností, s jakou demaskuje vžité předsudky a morální pokrytectví.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Znovuzrození slunce

30. 12. 2014

Není nikterak náhodné, že narození Božího Syna slavíme právě v období zimního slunovratu. Je to doba, kdy se slunce zastavilo ve svém půlročním klesání a začíná pomalu zase stoupat. Proto býval zimní slunovrat starými národy na severní polokouli oslavován jako znovuzrození slunce a například u Římanů nebo Slovanů také spojován s počátkem nového roku. Mnohé z prvků těchto dávných pohanských oslav se přenesly až do současnosti.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Svoboda, rovnost, bratrství

30. 12. 2014

Říkáme-li, že všichni lidé jsou si rovni, pak předpokládáme nějaké centrum, úběžník, k němuž se toto rovné lidství upíná. Ideu „stejnolidství“, jakéhosi „normálního“ či „běžného“, typizovaného člověka. Co je ale „normální“ člověk? Pouze umělý, abstraktní pojem, vytvořený z různých zkušeností s člověkem. Ve skutečnosti jsou lidé v různých stádiích vývoje, v různé míře zralí a vyspělí. Podíváme-li se bez předpojatostí kolem sebe na lidi, nevnímáme rovnost, ale pestrou různost případů „člověk“.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Nejstarší chrámy světa

30. 12. 2014

Nikde jinde na světě se nesetkáme s takovou koncentrací megalitických památek jako na ostrovech Malta a Gozo ve Středozemním moři. Ostrovy, rozlohou dohromady menší než Praha, jsou jimi přímo poseté – je jich tu nejméně pětačtyřicet. Ať už jsou to zbytky obrovských chrámů, rozsáhlé podzemní prostory vybudované lidskou rukou, volné dolmeny v krajině nebo hluboké brázdy (některé vedou až do moře či z moře) vyježděné v kamenném podloží těžkými vozy či snad vyryté sáněmi, na nichž nejspíš byly dopravovány obrovské kamenné bloky.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Čas a smysl

30. 12. 2014

Jak jsme se učili ve školní geometrii, bod má nulový, tedy žádný rozměr. Udělíme-li bodu pohyb, naše abstraktní představa dostane jevovou podobu – vznikne jednorozměrná přímka. Udělíme-li pohyb přímce, objeví se nám dvojrozměrná plocha. Pohybem plochy přidáme třetí rozměr – vytvoříme prostor. Vneseme-li do prostoru pohyb, ocitneme se v našem důvěrně známém světě – v trojrozměrném prostoru, kde se něco děje, hýbe. Co je tou veličinou, na jejímž pozadí probíhá pohyb, a tedy dění? Je to čas.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Člověk bez ducha aneb Cestou ke Glumovi

30. 12. 2014

Ty nejdůležitější události přicházejí na holubičích nožkách, říkal Nietzsche. Tiše, nenápadně… Naprosto to sedí v případě oné „nepatrnosti“, na kterou si v poslední době často vzpomenu, protože všechny cesty vedou… kam? Právě k ní, respektive od ní. K oné nenápadné události došlo v roce 869 na osmém ekumenickém koncilu (4. konstantinopolském). Je tak nenápadná, že se o ní skoro nikde nedočtete. A skoro nikdo o ní nic neví! Platí o ní však, že tichá voda břehy mele.

 

Extrémisti

30. 12. 2014

Totalitní uvažování a svoboda na příděl („tihle smí a tihle nesmí“) není jen věcí minulosti, je třeba se mu bránit stále. I u sebe samých. Svoboda slova by proto měla být prohlášena za hodnotu posvátnou a nedotknutelnou a jakékoliv její omezování za trestné!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Politická korektnost aneb Škola sebeobelhávání

30. 12. 2014

Jako za minulého režimu se lidé s odlišnými názory a touhou říkat je nahlas, uchylovali do disentu a undergroundu, je možné, že se v příštích desetiletích z nezbytí vytvoří podobné prostředí, v němž budou „podvratné živly“ žít svůj život v pravdě.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0