Jdi na obsah Jdi na menu
 


Překlady

Tady najdete články které si občas pro radost přeložím ze slovenštiny (a jeden z polštiny). Z jiných jazyků nepřekládám, protože jsem asi cizojazyčný dyslektik a nerozumím jim, ač jsem se o to kolikrát poctivě pokoušel. (Přiznávám ovšem, že občas nerozumím ani lidem mluvícím česky).

 

 

Příspěvky

Lidský mozek a rytmy v dějinách kultury

20. 10. 2016

Duševní život člověka se od instinktivního života zvířat liší zejména tím, že člověk je schopný svobodné tvorby. Kultura pozůstává z tvořivých činů géniů v oblasti vědy, umění a náboženství. Ale prameny tvořivosti jsou pro psychology a antropology stále velkou záhadou.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0

Může být idealistické vědecké epistémé úspěšnější než materialistické?

31. 5. 2016

Archandělé jsou zkušenostní veličinou, nikoli teorií. Vnímají je všichni. Hierarchie andělů působí v nad­vědomí (a démonů v podvědomí) lidstva. Například vystřídání duchů času pocítí vždy každý člo­věk na Zemi, až po posledního obyvatele nejvzdálenějšího ostrova. Z nitra se mu začnou vynořovat jiné obrazy, sny, tužby, jiný životní pocit. Ale jen zasvěcenci si dokážou ujasnit původ těchto pod­ně­tů a géniové je dokážou tvořivě přeměnit a zformulovat umělecky, filosoficky, vůdcovsky či jinak. Ma­sy je vnímají instinktivně, jako všeobecnou náladu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0

Různé cesty do různých budoucností

7. 3. 2016

Jedna věc by nás měla zvlášť rozhořčit a měli bychom si o ni dělat starosti: je to jakýsi útok na děti v posledních letech. Ten útok je zaobalený do rétoriky lidských práv. Děti, které sotva začaly chodit a mluvit, jsou prohlašovány za dospělé s vlastním vyzrálým úsudkem. Jde prý o jejich práva na všelicos, co jim škodí. Mají právo neuposlechnout rodiče, kteří chtějí pro ně dobro. Mají právo na vlastní peníze, aby jim dealer měl za co prodat drogu. Mají právo přístupu na internet, aby se mohly dívat na pornografii a návod na výrobu výbušnin. Mají právo být vystavené reklamě, aby namísto panenky či plyšového zvířátka mohly vychovávat – upírčátko! Tzv. juvenilní justice se mění na zkorumpovaný státní orgán, který obchoduje s dětmi. Pod malichernými záminkami se děti odeberou rodičům, vytvoří se umělé siroty, aby se s nimi tuneloval stát na dotacích. Na slzách nejnevinnějších se vydělávají miliardy eur.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0

Religionistika na prahu nového rozměru

28. 2. 2016

Dějiny zjevení nejsou náhodné, ale mají svůj časový pořádek. Jestliže seřadíme na časovou osu v celosvětovém měřítku všechny dostupné zprávy o zjeveních vyšších bytostí, zjistíme, že nejsou rozloženy náhodně, ale tvoří uspořádanou strukturu. Kněží, proroci a králové podávají zprávy o snech, vnuknutích a zjeveních, v jejichž důsledku povyšují určité náboženské, státnické, etické a estetické ideje, symboly a kulty božstev. Často se to děje současně a nezávisle na sobě na mnoha místech na zemi.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0

Je mezináboženský dialog možný? Je možné poznání duchovního světa?

19. 2. 2016

Duchovní hodnoty jsou pilíře kultur. Bez nich se civilizace rozpadají. Rozkvěty kultur v dějinách byly umožněny tím, že nějaká skupina lidí dokázala sdílet společné duchovní hodnoty a uvádět je v život. Klíčová otázka současnosti je pro mě tato: kde má být zdroj takových hodnot dnes? Odkud má jednotlivec čerpat mravní impulsy a jistotu o člověku a jeho místě v kosmu?

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0

Angelologie – nauka o andělech

13. 2. 2016

Po tisíciletí bylo lidstvo přesvědčeno, že vše na tomto světe má svoji nadřazenou duchovní moc: minerály, rostliny, zvířata, člověk, skupiny lidí, řeky, hory a nebeská tělesa; dokonce i časová období mají svého ochranného ducha. Působení andělů bylo přirovnáváno k tvořivému slovu, zpěvu nebo neslyšitelné hudbě sfér, jejímž zněním se utvářejí všechny viditelné formy na Zemi. Život a svět nevznikly v chaosu velkého třesku, ani náhodnou genetickou mutací, ale jako myšlenka, záměr inteligentních a ušlechtilých bytostí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0

Lunární rytmus a menstruace

26. 1. 2016

Duše ovlivňuje tělo, ale platí to i obráceně: lunární cyklus ovlivňuje ženskou psychiku. Pokud z něho ženy trvale vypadnou užíváním tabletek, možná se sníží podíl rakoviny vaječníků a dělohy, ale na druhé straně se zvýší výskyt rakoviny prsu a ovlivní to další procesy, které neumíme předvídat. Možná se zbaví nepohodlí měsíčního krvácení, ale budou to duševně jiné ženy.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0

Epigenetická revoluce aneb Lamarck se směje naposled

6. 1. 2016

Moje duchovní paleontologie je myšlenkovým pokusem pokračovat v renesanční nauce o přírodě. Je to kromě jiného ryzí lamarckismus: zvířata jsou v ní chápána jako ztělesnění, doslova zhmotnění duševních podob citů, vášní. Řekněme, že želva „zkameněla“ proto, že měla konzervativní náladu, láska a nadšení krásou daly křídla ptákům. Tvořivé impulsy pramení v duchovním světě, vlévají se do duší, vyvěrají z nitra ven. Tam se střetnou s požadavky účelnosti a přežití ve fyzickém světě. Podoba tvora je tak výsledkem střetu vnitřní síly s prostředím, a nikoli jen prostředí samotného. Proto v obdobích vlády toho kterého ducha času vznikají přednostně určité formy, bez ohledu na prostředí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0

Je čas přepsat historii? O právu na pravdivé dějiny

12. 12. 2015

Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Pravda je jediný lék. Ale celá pravda je skutečností, která má mnohem víc rozměrů, než si představují ti, jež dnes hovoří jménem vědy. Co se dává za příklad vysloveného mýtu, to se někdy ukáže být holým faktem, a z domnělé vědy se vyklube pověra.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0

Rytmy v dějinách a starobabylonský kalendář

29. 11. 2015

Babylonskému panteonu dominovalo sedmibožství, sed­mi­ce bohů, které zto­tož­ňovali se sedmi tělesy sluneční sous­tavy pozo­ro­va­tel­nými volným okem. Sín, Nabu, Inanna, Ša­maš, Nergal, Marduk a Ningirsu byli du­chovními in­te­ligencemi Měsíce, Merkura, Venuše, Slunce, Marsu, Jupitera a Sa­tur­na. Tito bo­ho­vé měli podle představ babylonské astrologie rozdělenu i vládu nad jed­not­li­vý­­mi stupni zvěrokruhu, jehož dělení na 360 stupňů pochází takt­éž z Mezopo­támie. Protože jarní bod se vlivem precesního pohybu zemské osy posune o je­den obloukový stupeň za 72 let, ukazuje jako jaká­si ručička svě­to­vých hodin kaž­dých 72 let na jiný obloukový stupeň nebeské klenby.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Překlady | Komentářů: 0